ELECTRIC GUITAR TOKAI JAPAN SINCE 1970

-27% 8,000,000₫ 11,000,000₫
Màu sắc:
Thông báo khi có hàng

Mô tả

 ELECTRIC GUITAR TOKAI JAPAN SINCE 1970
 ELECTRIC GUITAR TOKAI JAPAN SINCE 1970
 ELECTRIC GUITAR TOKAI JAPAN SINCE 1970
 ELECTRIC GUITAR TOKAI JAPAN SINCE 1970
 ELECTRIC GUITAR TOKAI JAPAN SINCE 1970